Powódź Bieruń

Podziękowania

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli za okazaną nam w tych dramatycznych dniach dobroć, życzliwość i okazane współczucie. Dziękujemy z całego serca m. in. Caritas, Radiu Katowice i wielu innym organizacjom oraz ludziom dobrej woli niosącym nam pomoc. Trudno wymienić wszystkich, którzy pomagali w tych trudnych chwilach w trakcie powodzi. Niewątpliwie człowiek, którego dotknęła tragedia powodzi bez drugiej osoby, ludzi dobrej woli nie byłby w stanie poradzić sobie z skutkami powodzi.

Jak czytamy na stronie Radia Katowice "Rodzina rodzinie" to akcja zainicjowana przez ks. Stanisława Puchałę i red. Grzegorz Zmudę i realizowana przez Radio Katowice po wielkiej powodzi w 1997 roku. Ideą tej akcji była bezpośrednia i długotrwała pomoc najbardziej poszkodowanym rodzinom niesiona przez rodziny, które mogły i chciały jej udzielić. Skala tej pomocy przerosła wówczas nasze oczekiwania. Kilkaset rodzin, przez wiele miesięcy doświadczało daru serca od nieznajomych sobie wcześniej osób. Wiele rodzin stało się sobie bliskimi i zaprzyjaźniło się na lata.

Zobacz finał akcji Rodzina Rodzinie

Pomoc udzielona przez Caritas opisana 9 grudnia na łamach Rzeczpospolitej

12 stycznia 2011
Są takie chwile w życiu człowieka, że nie wie, co powiedzieć. Tegoroczne wydarzenia z maja, kiedy wezbrana Gostynka zalała nasz dom, zabierając niemal dorobek całego naszego życia pozostanie w naszej pamięci na długo. Nie jest rzeczą prostą odrzucić wspomnienia, czy wymazać z pamięci zastygłe obrazy zalanego i straszliwie zdewastowanego przez wodę domu czy ogrodu. Dla nas dom przestał być azylem bezpieczeństwa. Dom, synonim bezpieczeństwa, ostoja spokoju i tego, co w życiu człowieka najważniejsze, podmyty został wraz napływającą zewsząd wodą. Bezinteresowna pomoc wielu wspaniałych ludzi pozwala nam wracać jednak do normalności życia codziennego. Dlatego chciałabym wraz z rodziną podziękować za pomoc w tych tak trudnych dla nas chwilach. Wasza obecność, troska i pomoc była dla mnie i moich najbliższych najcenniejszą i pozwoliła z optymizmem patrzeć w przyszłość. Zdaje sobie sprawę, że doprowadzenie naszego domu do czasów świetności z przed powodzi potrwa kilka lat, ale dzięki Wam, Waszej trosce, obecności i pomocy wierzymy, że jest to możliwe. Marc Antoine Desaugiers napisał, że radość i zdrowie przemieniają zimę w lato. My możemy dzisiaj powiedzieć, że dzięki temu, że spotkaliśmy na swojej drodze życia tak wielu wspaniałych ludzi nastaje dla nas wiosna i lato. Za tę wiosnę i lato serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać za wszelkie dobro,
Redaktor

Podziękowania

Do ludzi wielkiego serca

23 stycznia 2011
Komitet powodziowy pragnie podziękować wszystkim ludziom o wielkich sercach którzy pomagają i pomagali powodzianom chcemy wymienić tylko kilku bo z pewnością braklo by strony :Brodzie ,Bożenie, Janeczkowi, Mirze, Asi, Heńkowi, Markowi, Bogusi, Tereni, Andrzejowi, Januszowi, Iwonie, Eli, Cel...
szeryf

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook