Powódź Bieruń

Dyrektywa Powodziowa

Dopiero pozew Komisji Europejskiej Polski do Trybunału Sprawiedliwości za niewdrożenie unijnej dyrektywy z 2007 roku o zapobieganiu powodziom skłania sejm do podejmowania działań. Termin wdrożenia przeciwpowodziowej dyrektywy minął w 2009 roku. Do dnia dzisiejszego (tj. rozpoczęcia funkcjonowania strony internetowej) dyrektywa nie została implementowana do przepisów prawa krajowego.

Na realizację podstawowych celów (implementacja prawna powinna nastąpić do 2009 roku) tego aktu prawnego Polska ma czas do lat 2011-15. W wielu opracowaniach ministerialnych czytamy, iż to brak środków finansowych opóźniał implementację prawa europejskiego do krajowego w zakresie bezpieczeństwa powodziowego.

Dyrektywa (2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, potocznie zwana Dyrektywą Powodziową) ma nakłonić kraje członkowskie UE do większych wysiłków na rzecz zapobiegania powodziom. Nakłada obowiązek określenia, jakie tereny na ich terytoriach są zagrożone powodzią. Na podstawie takich "map ryzyka" kraje będą musiały sporządzić plany działań, które mają odzwierciedlać ideę dyrektywy: zapobieganie, przygotowanie, ochrona. Unia Europejska zobowiązuje do:

  • 2011 roku na przeprowadzenie oceny ryzyka powodziowego

  • 2013 roku powinniśmy opracować mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego

  • 2015 roku - plany zarządzania ryzykiem powodziowym

Zobacz Dyrektywę unijną


Podziękowania

Dla Pana Burmistrza Pustelnika,Rady Miasta i pracowników urzędu.

22 stycznia 2011
Gorące podziękowanie w imieniu Naszym jak i wszystkich mieszkańców ul.Hodowlanej za ogromne zaangażowanie w mediacji pomiędzy mieszkańcami i KW SA(liczymy na szybki koniec) oraz za nie tylko słowa ale i czyny w całym Bieruniu aby następnym razem Bierunia nie dotknęła katastrofa podobna.
Grzegorz i Joanna

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook